Turna MRP ERP / Üretim

Üretim Yazılımı Nedir?

Üretim yazılımı genellikle bir işletmenin üretim süreçlerini yönetmek, izlemek ve optimize etmek amacıyla kullanılan bir yazılım türüdür. Üretim yazılımının temel özellikleri:

  1. Üretim Planlaması: Üretim yazılımları, işletmelerin üretim kapasitesini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak üretim planları oluşturmalarına yardımcı olur. Bu, malzeme tedarikini, işgücü planlamasını ve diğer kaynakları içerir.

  2. İş Emri Yönetimi: İş emirleri, belirli bir ürün veya hizmetin üretimini tanımlayan talimatlardır. Üretim yazılımları iş emirlerini oluşturabilir, takip edebilir ve yönetebilir.

  3. Stok Yönetimi: Malzeme stoklarını izleme ve yönetme yetenekleri, işletmenin gereksinimlerini karşılamak için doğru miktarda malzeme bulundurmasına yardımcı olur.

  4. Kalite Kontrol: Üretim sürecinde kalite standartlarını sağlamak için kalite kontrol adımlarını içerir. Bu, ürünlerin belirlenmiş kalite ölçütlerine uygunluğunu sağlamak için test ve denetimleri içerir.

  5. İşgücü Yönetimi: İnsan kaynakları planlaması, personel atamaları, eğitim ve performans değerlendirmelerini içerir. Bu, işgücünün verimliliğini artırmak için önemlidir.

  6. Veri Analizi: Üretim yazılımları, üretim süreçleriyle ilgili verileri toplar, analiz eder ve raporlar. Bu, işletmenin kararlarını bilgi temelli olarak almasını sağlar.

  7. Makine ve Ekipman İzleme: Üretimde kullanılan makinelerin ve ekipmanların durumunu izleme, bakım planlaması ve hata teşhisini içerir.

Bu özellikler, bir üretim yazılımının işletmenin üretim süreçlerini daha etkili, verimli ve kontrol edilebilir hale getirmesine yardımcı olur. Bu tür yazılımlar genellikle endüstriyel otomasyon sistemleriyle entegre edilir ve işletmelerin rekabet avantajını artırmalarına yardımcı olabilir.

2006’den bugüne ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz 100% yerli ERP ve diğer yazılımlarımız ile müşterilerimize çözümler sunmaktayız.

ÜRETIM PLANLAMA VE MRP

* Ambar ve Depoların Tanımlanması

* Ambar Yeri Üst Grupların Tanımlanması

* Ambar Yerlerin/Rafların Tanımlanması

* Fabrikaların Tanımlanması

* Masraf Sorumluluk Merkezlerin Tanımlanması

* Üretim Birimlerin/İş Merkezlerin (Work Center) Tanımlanması

* İşemri Yönetimi

* Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning)

 

 

 

 

 

 

ÜRETIM YÖNETIMI

* Üretim Çekme Listesi Oluşturma(Malzeme Talebi)

* İş Başlangıcı İş Bitişi Yapma

* Üretim Bildirimi

* Üretim Etiketi,Stok Etiketi,Barkod Yazdırma

* Hurda Bildirimi

* Duruş Başlangıcı Duruş Bitişi Yapma

* Red Bildirimi

* Stok Düzeltmeleri

* Depo ve Lokasyonlar Arası Malzeme Transferi

-->Eksik Tüketim Kaynaklı Stok Sapmaların Düzeltilmesi

-->Fazla Tüketim Kaynaklı Stok Sapmaların Düzeltilmesi

-->Hurda Ambarın Temizlenmesi

-->Hatalı Hareketler

-->Sarf Malzemelerin Tüketilmesi

ÜRÜN AĞACI/MODELI GELIŞTIRME

* Ürün Ağaçları Yönetimi

* Rota,Process,İş Akışı Yönetimi

* Proje Yönetimi

* Müşteri Malzemesi Çapraz Başvuru Tanımlama

* Kontrol Planları

* Raf Ömrü Uzatma – Kalite Onayı Verme

* Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)

HAMMADDE DEPO YÖNETIMI

* Ürün Ağaçları Yönetimi

* Rota,Process,İş Akışı Yönetimi

* Proje Yönetimi

* Müşteri Malzemesi Çapraz Başvuru Tanımlama

* Kontrol Planları

* Raf Ömrü Uzatma – Kalite Onayı Verme

* Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)

SIPARIŞ YÖNETIMI VE SEVKIYAT

* Alış İrsaliyesi ile Stok Giriş

* Hammadde Stok Etiketi

* Giriş Kalite Kontrol

* Karantina Fişi Yazdırma

* Depolar Arası Malzeme Transferi/Rafa Kaldırma

* Talep Karşılama/Üretime Transfer

 

 

 

 

SIPARIŞ YÖNETIMI VE SEVKIYAT

* Tedarikçi Firmaların Tanımlanması

* Malzeme Tedarikçilerin Tanımlanması

* Satın Alma Sipariş Yönetimi

* Satın Alma Sipariş Formu

* Müşterilerin Tanımlanması

* Müşteri Sipariş Yönetimi

* Malzeme Ambalajların Tanımlanması

* Sevkiyat İrsaliyesi

-->Toplama Listesi Oluşturma

-->Sevkiyat İrsaliyesi Oluşturma ve Yazdırma

E- FaturaProgram Özellikleri

Arşivleme
Minimum 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde arşivleyebilirsiniz.
Taslak Hazırlama
Tıpkı mail'lerde olduğu gibi taslak olarak hazırlayabilirsiniz.
Gönderme
Fatura işlemlerinizi mail alma ve gönderme kolaylığında gerçekleştirebilirsiniz.
Görüntüleme ve Yazdırma
Zaman ve mekan sınırı olmadan, toplu olarak görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

Her İhtiyacı Karşılayacak Özel Modüller