Çek Senet Modülü

Bu modül ile çek ve senetlerinizi takip edebilirsiniz.

Çek İşlemlerine Giriş

Çek İşlemleriniz Çek Senet Yönetimi modülünde Bordro sayfasından Yeni seçilip hemen altından çıkan ilgili çek bordrosu eklenerek yapılır. Çek Senet bordrolarının kulanım yerleri şu şekilde açıklanabilir:
Çek Girişi: Müşteriden çek aldığımızda kullanacağımız bordrodur.
Çek Çıkışı (Cari Hesaba) : Müşteriye Çek ciro ettiğimiz ya da Kendi çekimizi verdiğimiz durumlarda bu bordro kullanılır.
Çek Çıkışı (Banka Tahsil) : Bankaya çek tahsil etmede kullanılır.
Çek İşlem Bordrosu -> İade Alınan Çek: Ciro edilen ya da verilen Kendi çekimizin geri alınması durumda kullanılır.
Çek İşlem Bordrosu -> İade Verilen Çek: Müşteriden Çek Giriş bordrosu ile alınan çeklerin müşteriye iade edilmesi durumunda kullanılır.
Senet Bordroları: Senet bordroları Çek bordroları ile aynı şekilde kullanılır.

Çek Giriş Bordrosu

Çek giriş Bordrosunda Hesap No ya da Hesap Adı bölümünden çeklerin alındığı cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve seri numarası girildikten sonra bordro satırlarında sağ tuş – Yeni ekle ile bordroya girilecek çek kartı açılır. Çek bilgileri girilip kaydedildikten sonra alınan başka çek varsa aynı yöntem ile bordroya yeni çekler eklenir ve ardından bordro kaydedilir.

Çek Çıkış Cari Hesaba

Müşteriden alınan çeklerin ciro edilmesi ya da Kendi Çekimizin verilmesi için kullanılır. Çek giriş bordrosunda olduğu gibi işlenir. Bordroda çıkılacak çeklerin türü sağ tuş menüsünde Yeni ekle ya da Seç ile değişir.
Yeni: Bordro satırlarında sağ tuş Yeni ile Kendi Çekimizi Çıkmamız mümkündür.
Seç: Seç ile daha önce müşteriden alınan ve Portföyde bulunan çeklerin listesi görüntülenir. Ciro edilmesi düşünülen çekler seçilir ve ekle ile bordroya aktarılır.
Müşteri Çekleri, Alınan Senetler, Kendi Çeklerimiz, Verilen Senetler. Çek senet modülünde ayrı ayrı incelenebilir.

Çekin Elden Tahsil Edilmesi

Portföydeki çekin elden tahsil edilmesi için; Müşteri Çekleri listesinden ilgili çek üzerinde iken Tahsil/Ödeme düğmesi tıklanır.
Formdaki diğer alanlara aşağıdaki veriler girilir.
İşlem Tarihi: Çekin tahsil edildiği tarihtir.
Kasa Kodu: Tahsil edilen çekin tutarının hangi kasa gireceği bu alandan seçilir.
Kasa Adı: Seçilen kasanın adıdır.
Provizyon Masrafı: Çek tahsilatı esnasında bankaya ödenen masraftır. Tahsilattan sonra kasaya girecek tutar bu tutardan düşülür.

Senet İşlemleri

Senet Giriş için Çek Senetler modülünde bordrolardan Senet Giriş Bordrosu eklenir. Senet bordroları Çek Bordrolarında olduğu gibi işlem yapılır.
Senet Giriş: Müşteriden alınan senetleri girmek için kullanılır.
Senet Çıkış (Cari Hesaba) : Alacaklı cari hesaba Kendi Senedimiz yada Müşteriden alınan senetleri devretmemiz için kullanılır.

Personel Modülü

Bu modülde personel bilgilerin kayıt işlemleri yapılmaktadır. Bu modül aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Tanıtım Kartı

Bu bölümde T.C. Kimlik No, Sicil No, Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Öğrenim Durumu, İşe Başlama Tarihi, Göreve Atanma Tarihi, Fotoğraf, Görev Yeri, Emekli/Bağkur/SSK Sicil No, Birimi, Sınıfı, Unvan bilgileri bulunmaktadır.

Nüfus Bilgileri

Bu bölümde Cinsiyet, Medeni Durum, Aile Sıra No, Birey Sıra No, Ana Adı, Baba Adı, İl, İlçe, Mahalle/Köy ve Cilt No bilgileri bulunmaktadır.

Aile Bilgileri

Bu bölümde eş ve çocuklara ait T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, Yakınlık, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi bilgileri yer almaktadır.

Askerlik Bilgileri

Bu bölümde askerliğe ait bilgiler yer almaktadır. Bunlar; Askerlik Tipi, Sınıf, Unvan, Rütbe, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi bilgileridir.

Teklif Modülü

Teklif yönetimi modülü sayesinde sattığınız ürünleri ve verdiğiniz hizmetleri kapsayan teklifleri online oluşturabilir, tek tıklama ile teklif dosyalarınızı müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

Dilediğiniz sayıda teklif girişi yapabilirsiniz.
Teklif modülü Firma, Kişi, Müşteri, Çalışan ve Potansiyel Müşteriler modüllerinizle entegre çalışmaktadır.
Tekliflerinizi otomatik olarak HTML ve PDF formatında üretebilirsiniz.
Tekliflerinize sattığınız ürünler ve/ya verdiğiniz hizmetleri ekleyebilirsiniz.
Tekliflerinize sattığınız ürünler ve/ya verdiğiniz hizmetleri ekleyebilirsiniz.
Tekliflerinize notlar ve etiketler ekleyebilirsiniz.
Takvim modülü entegrasyonu ile tekliflerinizi Geçerlilik Tarihi bazında rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Rapor Modülü

Bu modülde, yapılan her işlemin geçmişi görüntülenebilmektedir.

Kasa Hareketleri, Kasa Hareketleri Grup Kasa ve Kasa Hareketleri Grup Tarih raporlarıdır.

Cari Kartlar

Cari Hareketler, Cari Hareketler Grup Cari Ad raporlarıdır.

Stok ve Stok Kartları

Stok Kartları, Stok Kartları Grup Tip, Stok Kartları Grup Özellik, Stok Hareketleri, Stok Hareketleri Grup Tarih, Stok Hareketleri Grup İşlem, Stok Hareketleri Grup Malzeme raporlarıdır.

Fatura ve Dekontlar

Alış Faturası, Alış Faturası Grup Cari Kart, Dekont, Dekont Grup Cari Kart, Dekont Grup İşlem Tipi

Bankalar

Banka Ekstresi, Banka Ekstresi Grup Banka Adı, Banka Ekstresi Grup İşlem Tipi

Satışlar

Satış Hareketleri, Satış Grup Stok Adı, Satış Grup Stok Tarih.

Grafikler

Günlük Satışlar, Günlük Satışlar Grup Stok Adı, Günlük Satışlar Grup Tarih

Kullanıcı Modülü

Bu modül 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlar;

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı kaydının oluşturulduğu ekrandır.

Rol Yönetimi

Kullanıcılara yetki verme işlemleri rollere bağlı olarak yapılmaktadır. Bu ekranda rol tanımları yapılmaktadır.(admin, guest gibi)

Rol Menü Yetki Yönetimi

Bu ekranda rollere, geçerli olduğu formlar ve bu formlardaki yetkileri verilmektedir. Her bir form için listele, sil, değiştir, kopyala yetkileri ayrı ayrı verilebilmektedir.

Kullanıcı Rol Yönetimi

Kullanıcılar rol atama işlemleri bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Ayarlar Modülü

Bu modül 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlar;

Yedekleme Sistemi

Bu uygulama ile sistemin tüm yedeği alınabilir.

Bakım Sistemi

Bu bölümde sistemin kullandığı numaratörlerin sıfırlama işlemi yapılmaktadır. Bunlar; Satın Alma Sipariş Numarası, Müşteri Sipariş Numarası, Lot Numarası, Sistem Numarası, Sevk İrsaliye Numarası, Alış Fatura Numarası, Satış Faturası Numarası, Toplama Listesi Numarası, Giriş Kalite Kontrol Rapor No, Genel Gider Sistem No’dur. Bunların yılda bir kez sıfırlama işlemi yapılmalıdır.

Parametreler

Bu bölümde fatura yazıcısı, irsaliye yazıcısı gibi bazı özel değerlerin atama işlemleri yapılmaktadır.

Tema Ayarları

Tema ayarlarını içerir.

Sayım Fişi Modülü

Sayım fişleri, yapılan stok sayımlarının sonuçlarına göre, stok bakiyelerinin düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Sayımı yapılan stoklar, stok hareketindeki sayım fişinden girilir. Sonrasında stoklara sayım fark fişleri ile yansıtılır. Sayım fark fişlerinde program, sayım neticesinde oluşan değeri, stok bakiye değeri ile karşılaştırarak otomatik olarak farkları bulur ve stok bakiye değerlerine yansıtır. Sayım fişi kullanımı üç aşamada gerçekleştirilir.

Sayım değerlerinin stok sayım fişine girilmesi
Sayım Farkı (Alış) Fişine, sayım fişinin taşınması
Sayım Farkı (Satış) Fişine, sayım fişinin taşınması

Depo ve Lokasyon / Raf Modülü

Stok sisteminde sınırsız sayıda depo oluşturabilir, bu depolar kendi içlerinde lokasyon (yer) adreslerine bölünebilir. Bu özellik sayesinde gerek yerleştirme gerek ise malzeme arama, sevk etme, transfer etme gibi işlemlerinde büyük kolaylık sağlanır.

Sayım değerlerinin stok sayım fişine girilmesi
Sayım Farkı (Alış) Fişine, sayım fişinin taşınması
Sayım Farkı (Satış) Fişine, sayım fişinin taşınması

Müşteri ve Satın Alma Sipariş Modülü

Müşteri Siparişleri Bölümü'nde; müşterilerden gelen siparişler kaydedilir, düzenlenir ve izlenir. Satıcı Siparişleri Bölümü'nde; satıcılarınıza verdiğiniz siparişler kaydedilir, düzenlenir ve izlenir.

Sayım değerlerinin stok sayım fişine girilmesi
Sayım Farkı (Alış) Fişine, sayım fişinin taşınması
Sayım Farkı (Satış) Fişine, sayım fişinin taşınması