Tevkifatlı Fatura

Tevkifat nedir?

Tevkifat, para konusunda kesintiler anlamına gelen bir sözcüktür. Vergi bağlamında, vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma anlamına gelir.

Tevkifatlı fatura nedir?

Tevkifatlı faturanın normal veya irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur. Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği, faturaya konu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır.

Gelir vergisi tevkifatı nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sıralanan gelir tüleri üzerinden gene aynı yasada belirlenen kesintiler gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır. Oranları için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesindeki ilgili bölümden bilgi alabilirsiniz.

Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

Tevkifatlı fatura hesaplamadan önce tevkifat oranlarının değişiklik gösterdiğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tevkifatlı faturanın talep edilmesi durumunda, uygulanacak olan oranın netleştirilmesinde fayda var.

Tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesabı yapabilmek için ilk koşul, tevkifatlı fatura kesebilecek özelliklere sahip bir işletme olmaktır. Ardından hizmet verilen gelir türüne özgü belirlenmiş tevkifat oranı esas alınmalıdır.

Faturaya yansıyan KDV fiyatı sektöre göre 5/10 ya da 9/10 oranları arasında değişiklik gösterdiği için tevkifat yüzdesi oranlandıktan sonra hesaplanan tutar, alıcının ödeme yükümlülüğündedir ve alıcıdan tevkif edilir, bir başka deyişle alıcıdan kesilir.

Tevkifatlı fatura hesaplama örneği

Şimdi bir örnek üzerinden anlatalım: Yürürlükte gelir türleri üzerinden bakanlar kurulu tarafından belirlenen 5/10, 9/10 gibi tevkifat oranı aralıkları bulunmaktadır. Biz yine de basit bir hesaplama örneği üzerinden gidelim ve 100 TL tutarı olan bir satış faturanız var diyelim.

 • Faturaya yansıyacak KDV oranı: %18
 • KDV tutarı: 18 TL
 • Genel fatura toplamı: 118 TL

Bu durumda satıcı unvanı ile 18 TL KDV ödemeniz gerekir. Bu durumda tevkifat yapılması söz konusuysa ve kullanılan oran 5/10 ise 18 TL’lik KDV tutarının 9 TL’lik kısmı tevkif edilmiş olur. Yani ödeme sorumluluğu alıcıya geçer. Faturanın genel toplamı sizin için 118 TL’den 109 TL’ye iner.

Tevkifat türleri gelir vergisi tevkifatı ve kdv tevkifatı olarak ikiye ayrılır. Önceden tanımlanmış gelir vergisi tevkifat oranlarının ve kdv tevkifat oranlarının detaylı bilgisi için mali müşavirinizle görüşmeniz faydalı olacaktır.

Kimler tevkifat yapar?

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tevkifat Uygulaması sayfasına bakabilirsiniz.

Tevkifat uygulanabilecek işlemler neler?

Konu ile ilgili sıkça karşılaşılan bir diğer soru da; "Tevkifatlı fatura kimlere kesilir?" Her ürün ya da hizmetin satışında tevkifat işlemi uygulanmaz. Gelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri kapsamında tevkifat yapılabilir. Tevkifat yapılabilecek başlıca işlemler:

 • Bahçe, çevre, temizlik hizmetleri,
 • Bazı yapım işleri ve bunlarla ilişkili mimarlık mühendislik hizmetleri,
 • Teçhizat, demirbaş, makine ve taşıt gibi kalemlerin tamiratı,
 • Bakım, onarım hizmetleri,
 • Danışmanlık, denetim ve yapı denetim hizmetleri,
 • Yemek servisi hizmetleri.

Tevkifatlı fatura nasıl oluşturulur?

Tevkifatlı fatura oluşturmak için faturanızı oluşturma aşamasında verilerinizin hepsini girdikten sonra sayfanın en altında Tevkifat butonuna tıklayın. Karşınıza çıkacak olan tevkifat oranlarından birini seçtiğinizde bu tutar otomatik olarak hesaplanıp KDV tutarınızdan çıkarılacaktır. Aşağıda ilgili ekran gösterilmiştir.